Gấp rút hoàn thiện dự án kiểm kê đất đai

0 Thành Nam
(ANTĐ) - Ngày 19-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đang gấp rút hoàn thiện dự án “Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010”, dự kiến trình Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 8-2009.

Gấp rút hoàn thiện dự án kiểm kê đất đai

(ANTĐ) - Ngày 19-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đang gấp rút hoàn thiện dự án “Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010”, dự kiến trình Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 8-2009.

Đây là cơ sở cho việc đánh giá và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là việc quy hoạch khống chế đất trồng lúa nước và đất lâm nghiệp cần bảo vệ để đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dự án là xác định diện tích tự nhiên trong địa giới hành chính. Đây là công việc hết sức cần thiết để bảo đảm sự thống nhất số liệu tổng diện tích tự nhiên của từng đơn vị hành chính các cấp trong các kỳ thống kê, kiểm kê đất đai cũng như việc đánh giá chính xác tình hình sử dụng các loại đất và biến động đất đai giữa các thời kỳ thống kê, kiểm kê đất đai.                                      

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top