Gặp mặt các già làng, trưởng bản khu vực phía Bắc

0 Nguyễn Ngọc Trâm
ANTD.VN - Ngày 20 và 21-4, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội nghị gặp mặt 190 đại biểu là các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín các dân tộc khu vực phía Bắc.

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cùng các đại biểu đưa ra các giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong thời kỳ hội nhập và phát triển như: đầu tư bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên, nghiên cứu các lễ hội của các dân tộc, xuất bản sách sưu tầm phong tục, tập quán các địa phương…

Đồng thời, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, chủ thể văn hóa trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top