Gần 400.000 trẻ khó khăn được hỗ trợ kinh phí đến trường

0 Bảo Anh
(ANTĐ) - Quỹ hỗ trợ trường và điểm trường (Quỹ HTĐT) thuộc dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Bộ GD-ĐT đang triển khai đại trà tại 18.050 trường và điểm trường của 226 huyện trên cả nước và đã tiếp cận, hỗ trợ gần 400.000 lượt trẻ khó khăn.

Gần 400.000 trẻ khó khăn được hỗ trợ kinh phí đến trường

(ANTĐ) - Quỹ hỗ trợ trường và điểm trường (Quỹ HTĐT) thuộc dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Bộ GD-ĐT đang triển khai đại trà tại 18.050 trường và điểm trường của 226 huyện trên cả nước và đã tiếp cận, hỗ trợ gần 400.000 lượt trẻ khó khăn.

Năm 2007, tổng kinh phí Quỹ HTĐT khoảng 65,2 tỷ đồng được lấy từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ Dự án trẻ khó khăn. Quỹ HTĐT tập trung vào hai lĩnh vực chính là trực tiếp hỗ trợ cho trẻ khó khăn và hỗ trợ cải thiện môi trường học tập, an toàn, vệ sinh ở trường chính và điểm trường.

Mỗi năm, một trường được hỗ trợ kinh phí từ quỹ này là 8 triệu đồng, còn điểm trường được cấp 2,8 triệu đồng. Mục đích của Quỹ HTĐT nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề cụ thể của địa phương ảnh hưởng đến việc đi học hoặc chất lượng giáo dục của trẻ em; đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong mối quan hệ nhà trường - cộng đồng.

Bảo Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top