Gần 17.000 lượt tập thể, cá nhân trong CAND được khen thưởng

0 Châu Anh
ANTD.VN - Đó là kết quả được nêu lên tại hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ưởng Đảng, Thứ trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Công an. 

6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua khen thưởng trong CAND đã được triển khai thực hiện nghiêm túc; nội dung phong trào thi đua đã bám sát và có tác dụng đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo chính xác, khách quan, đáp ứng được yêu cầu về chính trị, động viên được phong trào thi đua.

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 Điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhất là các hoạt động giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND và các điển hình tiên tiến trong công tác thi đua khen thưởng đã tạo không khí thi đua sôi nổi …

ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kết luận hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã bổ sung, làm rõ thêm kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong CAND…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, chúc mừng những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong thời gian tới; chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng và lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác; tránh tình trạng phô trương, hình thức, kém hiệu quả, gây lãnh phí; chú trọng kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót để khắc phục kịp thời.

Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân, lập được thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ, lực lượng trực tiếp chiến đấu. Đổi mới phương thức khen thưởng, có thang điểm cụ thể để từ đó áp dụng cho các cấp khi được khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra; thường xuyên sơ kết đánh giá; khắc phục tình trạng khen thưởng theo kiểu chia phần hoặc tình trạng “chạy khen thưởng”…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top