Duyệt quy hoạch 3.041km đường ven biển

0 P.Mai
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam.

Duyệt quy hoạch 3.041km đường ven biển

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam.

892km đường ven biển được xây mới, nâng cấp cải tạo

Tuyến đường này bắt đầu tại cảng Núi Đỏ, Mũi Ngọc (xã Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tới cửa khẩu Hà Tiên (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) với chiều dài khoảng 3.041km. Tuyến đường bộ ven biển được xây dựng phải phù hợp với điều kiện thủy, hải văn và đặc biệt lưu ý tới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đặc biệt, có thể kết hợp với hệ thống đê biển và hệ thống đường phòng thủ ven biển nhằm tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển được phân kỳ thành 2 giai đoạn. Từ nay đến năm 2020, sẽ xây dựng mới, nâng cấp cải tạo khoảng 892km đường ven biển với số vốn dự kiến 16.012,6 tỷ đồng. Giai đoạn sau năm 2020, tiếp tục thực hiện khoảng 1.058km với số vốn 12.119,6 tỷ đồng.                                                        

P.Mai

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top