Dư luận nhân dân Thủ đô: Công tác nhân sự Đại hội XIII gắn liền với sự sống còn của Đảng, chế độ

0 ANTĐ
ANTD.VN - Lời tòa soạn: Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng công tác nhân sự Đại hội XIII gắn liền với sự sống còn của Đảng, của chế độ và tiền đồ phát triển của đất nước. Để làm tốt công việc hệ trọng này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, thật sự trong sáng, khách quan; cách làm phải thận trọng, làm từng khâu, từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó.Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng mới đây đã có bài viết: “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Nêu rõ quan điểm “dưới có vững thì trên mới bền chắc được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc phải lựa chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài.Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Ý kiến cán bộ, đảng viên đều mong muốn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành nhất quán, dân chủ, khách quan và nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ mong muốn Đại hội lần này của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ xứng tầm. 

ảnh 1

Bà Phạm Thị Loan (trú tại Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội): Chọn cán bộ đủ đức, đủ tài

“Đại hội XIII của Đảng sắp diễn ra là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tôi thấy, chưa lần nào việc bầu Ban Chấp hành khóa mới lại được chuẩn bị chặt chẽ và kỹ lưỡng như lần này. Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác cán bộ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định để chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. 

Mới đây, để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặt biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. 

Công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề. Tôi mong muốn, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết để có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ tâm, đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng”.

ảnh 2

Anh Dư Trung Tường (trú tại tòa nhà Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội): Làm tốt công tác nhân sự để tuyển những cán bộ “có tâm, có tầm” vào hàng ngũ lãnh đạo

“Thời gian qua, đã có một số cán bộ cấp cao tha hóa, biến chất bị xử lý, bởi vậy công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII tới đây của Đảng càng được nhân dân quan tâm và theo dõi. Làm sao phải chuẩn bị tốt để Đảng có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh vừng vàng, bảo vệ lợi ích dân tộc và nhân dân.

Tránh để lọt vào hàng ngũ lãnh đạo Đảng những cán bộ bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Hoặc những cán bộ kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính gây mất lòng tin trong nhân dân. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói rõ, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Bởi vậy, người dân rất mong công tác nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ XIII này được tiến hành một cách công khai, nghiêm túc, bài bản, lựa chọn những người có “đủ tài, đủ đức, đủ tầm” đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng”.

ảnh 3

Bà Trần Thị Mai (Cán bộ hưu trí phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội): Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ

“Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác cán bộ đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ.

Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Chính vì vậy, chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu, nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ.

Bởi đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, hàng loạt cán bộ cao cấp, trong đó có cả những cán bộ chủ chốt của Trung ương vi phạm kỷ luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có nhiều cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự. 

Do vậy, theo tôi, để khắc phục tình trạng này, các bộ, ngành địa phương cần phải quán triệt sâu sắc tinh thần “lựa chọn những cán bộ, dưới có vững thì trên mới bền” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để giới thiệu đội ngũ cán bộ kế cận vừa có tài vừa có đức, đủ tiêu chuẩn, tránh cục bộ địa phương, lợi ích nhóm. Có như vậy mới tạo được tính khách quan, dân chủ trong Đại hội”.

ảnh 4

Ông Nguyễn Giang (Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội): Công tác nhân sự của Đại hội phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan

“Qua ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII cho thấy Đảng ta rất coi trọng công tác cán bộ, vì đây là then chốt của then chốt.

Tổng Bí thư đã nói “công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Quan điểm này cần  được quán triệt sâu sắc nhằm lựa chọn cán bộ vừa có tâm vừa có tầm.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm rất quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chính vì vậy việc các cấp, các ngành làm thật tốt công tác nhân sự trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và những ý kiến tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đó là nêu cao vai trò của tổ chức Đảng, tránh giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức đủ tài dẫn đến hại nước hại dân. Trong từng khâu, từng công đoạn phải làm thật chắc chắn, khoa học, đồng bộ, tránh tối đa sai sót, làm đến đâu chắc chắn đến đó, đừng thấy đỏ tưởng chín, đừng để mã bên ngoài che đậy sơ sài bên trong.

Trước thềm Đại hội, hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn quan tâm theo dõi, băn khoăn lo lắng về những vấn đề nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đó là bởi cán bộ, đảng viên và nhân dân đang nhìn vào Đảng với vai trò là người đại diện cho lợi ích của mình, tin vào Đảng như là người dẫn dắt dân tộc, đất nước đi đến tương lai tốt đẹp hơn, mang lại hạnh phúc ngày càng toàn diện và sung mãn hơn cho nhân dân.

Điều đó càng đòi hỏi công tác nhân sự của Đại hội phải bảo đảm thật chặt chẽ, khách quan, dân chủ, bám sát các yêu cầu, phương pháp, cách thức tiến hành theo quy định, đồng thời lắng nghe ý kiến rộng rãi của nhân dân”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top