Dữ liệu dùng chung là tài nguyên, "kho dầu mỏ" của TP, không phải của một doanh nghiệp nào

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ thống dịch vụ công cũng như toàn bộ chương trình CNTT của TP là tài sản của Hà Nội chứ không phải của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nào và đây là nguồn tài nguyên, “kho dầu mỏ” tương lai của của Thủ đô...

ảnh 1Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định dữ liệu dân cư là tài sản của TP, không thuộc về bất cứ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nào

Ngày 8-6, tại hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có những chia sẻ về chương trình ứng dụng CNTT của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định chương trình ứng dụng CNTT của TP dựa trên nền tảng đầu tiên là cơ sở dữ liệu dân cư.

Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư. Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP, năm 2015, TP đã ứng dụng cơ sở dữ liệu này làm nền tảng, nòng cốt để xây dựng hệ thống một cửa liên thông.

Hà Nội là TP đầu tiên của cả nước xây dựng được hệ thống dịch vụ công với hơn 1.200 dịch vụ công một cửa liên thông từ TP đến 22 sở ban ngành, tất cả các doanh nghiệp công ích, 30 quận huyện và 584 phường xã từ 24-10-2018. 

Lý giải việc vì sao 2 năm qua TP tạm dừng phát triển thêm các tiện ích từ nền tảng này, Chủ tịch UBND TP cho biết, muốn xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata) theo đúng mô hình, hướng đi của các nước phát triển hiện nay, TP đã mời rất nhiều chuyên gia của các tập đoàn lớn (những người xây dựng khung chính quyền điện tử các thành phố thông minh trên thế giới) để trao đổi các thông tin.

“Trên tư cách là Chủ tịch UBND TP, tôi có thể đảm bảo với các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP, hiện nay chúng ta đang đi đúng hướng”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Chủ tịch UBND TP phân tích, nền móng cơ sở dữ liệu dùng chung của Hà Nội được xây dựng trên 4 nền tảng: sắp xếp lại bộ máy hành chính; xây dựng xong nội dung, quy chế làm việc; đề án mô tả vị trí việc làm; quy trình liên quan đến các dịch vụ công.

Cộng với công nghệ điện toán đám mây, TP xây dựng nền móng dữ liệu phi cấu trúc, dữ liệu mở mới hình thành được cơ sở dữ liệu lớn. Sau này, đây chính là nguồn tài nguyên mới của TP.

“Cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ thống dịch vụ công cũng như toàn bộ chương trình CNTT của TP là tài sản của Hà Nội chứ không phải của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Hiện nay thế giới chưa có định nghĩa chung cho TP thông minh. Mỗi nước đều có hệ thống luật pháp, cơ cấu tổ chức… khác nhau.

Dựa trên công nghệ dùng chung, mấu chốt là thuật toán của các kỹ sư CNTT khi xây dựng các phần mềm thông minh”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP cũng đặc biệt nhắc tới công sức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TP - những người tạo ra nguồn dữ liệu dùng chung và cho biết, các chuyên gia thế giới đánh giá đây chính là “kho dầu mỏ” tương lai của TP.

Nó không chỉ tạo ra công ăn việc làm mà còn để phân tích, phục vụ chính xác các chương trình kế hoạch phát triển bền vững KTXH cho tương lai.

“Chúng ta có thể tự tin rằng đang đi đúng hướng”, Chủ tịch UBND TP tái khẳng định.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top