Dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5-2010

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo truyền đạt kết luận của Thủ tướng về đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh:

Dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5-2010

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo truyền đạt kết luận của Thủ tướng về đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng khẳng định, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt cao tốc này có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đã được Đảng và Nhà nước thống nhất về chủ trương. Về nội dung báo cáo đầu tư, Thủ tướng yêu cầu phân tích rõ hiệu quả kinh tế của dự án. Về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo, cần xây dựng và phê duyệt dự án cho toàn tuyến, trên cơ sở đó vận động thu hút vốn để triển khai thực hiện.

Nếu có đủ điều kiện về nguồn lực thì triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, nếu chưa đủ thì thống nhất với các nhà tài trợ để triển khai từng đoạn tuyến, trong đó ưu tiên các đoạn Hà Nội - Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết, Đà Nẵng - Huế.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện nội dung của báo cáo đầu tư dự án để trình Hội đồng thẩm định Nhà nước trong tháng 8-2009. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Chính phủ sẽ báo cáo Bộ Chính trị và Trung ương xem xét để trình Quốc hội vào tháng 5-2010.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top