Động thổ nhà máy nước mặt sông Hồng trước 15-1-2016

0 Ngân Tuyền
ANTĐ Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp sáng 10-12 với các sở, ngành và huyện Đan Phượng về dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng. 
Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Công ty CP Nước mặt sông Hồng hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong tuần tới.  Hôm nay, 11-12, Sở TN-MT Hà Nội và huyện Đan Phượng sẽ cắm mốc giới, lên phương án thu hồi đất và thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, thành phố yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thông tin về dự án tới người dân; lên phương án đảm bảo đời sống dân sinh của người dân... Đặc biệt, phải có phương án ưu tiên sử dụng lao động địa phương, tạo việc làm tại chỗ và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top