Động lực tăng tốc

0 Đan Thanh

ANTĐ Đại hội XII được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn có tính đột phá, đưa đất nước lên một tầm cao, vị thế mới sau khi đã vượt qua chặng đường 30 năm đổi mới, gặt hái nhiều thành quả, song nguồn sức lực nội sinh chưa được phát huy triệt để, nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp vẫn còn tiềm năng.

Việc đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ những kết quả, thành tựu cũng như những tồn tại và nguyên nhân, không né tránh, phô trương thành tích. Tinh thần đổi mới cũng được thể hiện mạnh mẽ. Những quy định về sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước ngày càng rõ nét hơn. Tuy nhiên, nguyên lý, quan điểm “nhân dân làm chủ”, dù đã được khẳng định nhưng trên thực tế chưa được thực thi đầy đủ.

Vì vậy, tiếp tục tinh thần của 30 năm đổi mới vừa qua, nguyên lý tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” phải trở thành nội lực, sức mạnh nội sinh của cả hệ thống chính trị. Đây chính là động lực đưa “con tàu” kinh tế Việt Nam tăng tốc vượt qua những trở ngại, lực cản nội tại, vươn ra biển lớn hội nhập. Công cuộc đổi mới lần thứ hai sẽ khó khăn, thách thức nhiều hơn lần thứ nhất.

Đặc biệt về kinh tế, Đại hội XII sẽ tập trung vào phương hướng phát triển, lựa chọn con đường tăng trưởng phù hợp với những trọng tâm như tái cơ cấu kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước, triển khai các hiệp định thương mại tự do cũng như giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào nước láng giềng Trung Quốc.

Khi thảo luận góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhiều ý kiến cho rằng, tâm tư, ý nguyện chung của người dân, cán bộ, đảng viên là mong muốn có sự đổi mới toàn diện, trong đó, cần gắn chặt tăng trưởng với tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy được thế mạnh trong nước, tức là dựa vào nội lực là chính. Thực tế, trong quá trình phát triển, đôi lúc chúng ta đã phải trả giá cho những dự án đầu tư lớn khi chưa tính toán hết được những tác động tới đời sống kinh tế - xã hội...

Đại hội XII đang được nhân dân quan tâm theo dõi, báo chí quốc tế đưa tin, bình luận, tập trung vào vấn đề đổi mới, tăng trưởng bền vững. Đại hội XII trong trái tim, sự mong đợi của đồng bào là Đại hội của đổi mới. Phát triển kinh tế làm trọng tâm và xây dựng Đảng là then chốt. Chính trị tạo tiền đề để phát triển kinh tế bền vững và không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống nhân dân.  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top