"Đồng hành – Hiệp thông – Phục vụ"

0 MH
ANTD.VN - Trong hai ngày 17 và 18-10, tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023), với chủ đề “Đồng hành – Hiệp thông – Phục vụ”.

Đại hội dự kiến triệu tập hơn 400 đại biểu chính thức là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu, sẽ tập trung các nội dung lớn như: đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018; rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay về nội dung, phương thức hoạt động, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đưa phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát triển hơn.

Một nội dung quan trọng khác là Đại hội sẽ hiệp thương cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023)…

Theo đánh giá của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo) đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa hiệp thông thực hiện các chương trình mục vụ của Giáo hội.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top