Đóng 1% lương cho bảo hiểm thất nghiệp

0 Thành Nam
(ANTĐ) - Sở Tài chính Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động được đóng bảo hiểm thất nghiệp phải có hợp đồng lao động, làm việc xác định thời hạn (từ 12 tháng tới 36 tháng) hoặc không xác định thời hạn. Riêng các đối tượng được hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp mất sức dù có hợp đồng lao động, làm việc song cũng không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đóng 1% lương cho bảo hiểm thất nghiệp

(ANTĐ) - Sở Tài chính Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động được đóng bảo hiểm thất nghiệp phải có hợp đồng lao động, làm việc xác định thời hạn (từ 12 tháng tới 36 tháng) hoặc không xác định thời hạn. Riêng các đối tượng được hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp mất sức dù có hợp đồng lao động, làm việc song cũng không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động đóng kinh phí bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương, tiền công/tháng. Đơn vị sử dụng lao động cũng đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công của những người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn kinh phí ngân sách. Riêng năm 2009, nguồn kinh phí đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công cho bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động thuộc thành phố sẽ được giao bổ sung dự toán từ nguồn cải cách tiền lương năm 2009.  

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top