Đón năm học mới, Hà Nội chặn lạm thu tiền trường, dạy thêm học thêm "ngoài luồng"

0 Phương Mai
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu không để xảy ra việc lạm thu tiền trường và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích…

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Đặc biệt, phải chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp: Công khai mức thu học phí; tăng cường công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu tiền trường và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

ảnh 1

Học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định

Sở cũng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định; đến năm học 2020-2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội triển khai, thực hiện thu học phí theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính thông tin công khai về mức thu học phí năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo trên các phương tiện thông tin truyền thông.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc công khai mức thu học phí; tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu tiền trường và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top