Đổi thay nhờ mô hình nông thôn mới

0 havankiem ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Trong hai ngày 17 và 18-3, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Đổi thay nhờ mô hình nông thôn mới

(ANTĐ) - Trong hai ngày 17 và 18-3, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Sau khi trực tiếp đến thăm một số cơ sở sản xuất và đồng ruộng chuyển đổi cơ cấu sản xuất của các xã điểm và tiếp xúc với nhân dân, đồng chí Trương Tấn Sang đã dành thời gian nghe lãnh đạo hai xã Tân Thịnh và Thụy Hương báo cáo việc thực hiện mô hình nông thôn mới tại địa phương. Sau 6 tháng triển khai thí điểm mô hình nông thôn mới, kết quả bước đầu cho thấy có sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và cách làm của việc xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bước đầu tạo ra sức mạnh đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác quy hoạch và xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể được triển khai tích cực. Cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm xá, nhà văn hóa... sân vườn, cổng ngõ trong từng hộ dân, từng thôn xóm có nhiều thay đổi.

Đồng chí Trương Tấn Sang đã biểu dương những cố gắng và kết quả bước đầu của hai địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tập trung nhiều hơn nữa trong chỉ đạo các biện pháp để chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, phát triển ngành nghề một cách có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập của nhân dân. Các địa phương chú ý công tác dạy nghề cho nông dân trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mở mang ngành nghề mới và coi trọng việc tham quan, học tập các mô hình thực tiễn tại địa phương và địa phương bạn; cần phân cấp nhiều hơn trong công tác quản lý để xã, huyện triển khai kịp thời các công việc ở cơ sở, đồng thời tăng cường công tác giám sát để nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top