Đổi mới vì Thủ đô nghìn năm tuổi

0 Nguyên Hồng (Thực hiện)
(ANTĐ) - Ngày 30-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ vinh dự là đơn vị làm công tác tuyên giáo đầu tiên trong 63 tỉnh, thành cả nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận, động viên, biểu dương của Đảng, Nhà nước đối với những thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô. Trao đổi với PV Báo ANTĐ, ông Lại Hồng Khánh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết:

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh:

Đổi mới vì Thủ đô nghìn năm tuổi

(ANTĐ) - Ngày 30-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ vinh dự là đơn vị làm công tác tuyên giáo đầu tiên trong 63 tỉnh, thành cả nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận, động viên, biểu dương của Đảng, Nhà nước đối với những thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô. Trao đổi với PV Báo ANTĐ, ông Lại Hồng Khánh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết:

Ông Lại Hồng Khánh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Báo ANTĐ đến với những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lũ lịch sử (cuối tháng 10 - 2008) tại Ba Vì, Hà Nội


Được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng là một niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô. Niềm vui này còn nhân lên gấp bội khi Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vinh dự là ban Đảng đầu tiên của cả nước được đón nhận danh hiệu cao quý này đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm công tác tuyên giáo của Đảng.

Huân chương cao quý này chính là sự ghi nhận, động viên, biểu dương của Đảng, Nhà nước đối với những thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô. Với tư cách là Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tôi rất xúc động trước niềm vinh dự lớn lao này, song cũng vô cùng biết ơn các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô đi trước - những người đã không tiếc sức lực, và cả máu xương của mình đóng góp vào truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân dịp đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Tiền thân của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là Đội Tuyên truyền xung phong của Thành ủy ra đời năm 1930 với mục đích tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, tập hợp quần chúng ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Công tác tuyên truyền hiệu quả tích cực đã góp phần không nhỏ vào thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945, vận động nhân dân ủng hộ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tạo nên thắng lợi vẻ vang trong trận mở đầu đánh Pháp tại trận địa Hà Nội.

Để kiện toàn tổ chức, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến kiến quốc, Thành ủy Hà Nội đã ra Quyết định số 18-QĐ/TUHN tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ vào ngày 13-3-1949 (chính là ngày truyền thống của Ban Tuyên giáo Thành ủy ngày nay). Trong 60 năm hoạt động và phát triển, công tác tuyên giáo luôn đứng trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo có định hướng, tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí để thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng.

Công tác tuyên giáo đã đưa Thủ đô Hà Nội thành đơn vị đi đầu và bền bỉ nhất trong phong trào cách mạng Thi đua ái quốc, đương đầu với giặc Pháp; đi đầu trong phong trào xây dựng đảng bộ, chi bộ “bốn tốt” trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua “mỗi người làm việc bằng hai” “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; xây dựng Thủ đô “thanh lịch, văn minh” phát triển toàn diện, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô anh hùng” và “Thành phố vì hòa bình”.

- PV: Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh là niềm vinh dự nhưng cũng đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác tư tưởng càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa…

- Ông Lại Hồng Khánh:  Đúng vậy. Vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề. Bên cạnh niềm vui, niềm tự hào khi đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, đội ngũ tuyên giáo Thủ đô hôm nay cũng đang trăn trở với nhiều câu hỏi đặt ra: sẽ phải làm gì để phát huy hơn nữa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước? Cần phải học tập, rèn luyện ra sao để đáp ứng những đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là khi tầm vóc của Thủ đô đã được mở rộng hơn nhiều? Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô đã, đang và sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, ra sức phấn đấu, tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. 

- PV: Tầm vóc của Hà Nội được mở rộng hơn, đồng nghĩa với trách nhiệm của những người làm công tác tuyên giáo cũng nặng nề hơn, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có những đổi mới gì trong hoạt động, thưa ông?

- Ông Lại Hồng Khánh: Sau khi hợp nhất vào ngày 1-8-2008, Đảng ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã động viên cán bộ, nhân viên trong cơ quan ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Thành ủy Hà Nội giao cho. Có thể nói, trong 1 năm qua, công tác tuyên giáo của Thủ đô đã giữ vững được những kết quả, kinh nghiệm đã có, các mặt hoạt động của ngành đều toàn diện, đồng thời sáng tạo thêm nhiều cách làm mới theo hướng bám sát thực tiễn và chủ động, hiệu quả hơn. Nhờ vậy, năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 ngành tuyên giáo Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy đồng thời trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, tuyên giáo trên địa bàn toàn thành phố.

- PV: Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, để góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra, chắc chắn Ban Tuyên giáo Thành ủy  đã đặt ra những mục tiêu cụ thể trong thời gian tới?

- Ông Lại Hồng Khánh: Trong những năm tới, Thủ đô Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững; song cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Bám sát phương châm hành động của thành phố là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch”, Ban Tuyên giáo Thành ủy và đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thủ đô tiếp tục phát huy những thành tích và truyền thống đã đạt được, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo, tích cực tuyên truyền, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa thành phố. Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, chống “diễn biến hòa bình”.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chú trọng giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả 9 chương trình công tác của Thành ủy; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của thành phố. Tập trung tuyên truyền thực hiện đồng bộ hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Chủ động nắm bắt, dự báo và đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề tư tưởng, những bức xúc về dân sinh, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và ổn định trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quảng bá triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội theo tinh thần gắn các hoạt động kỷ niệm với những việc làm cụ thể, thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Năm là, tuyên truyền kế hoạch và các kế hoạch triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đại hội lần thứ XI của Đảng theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng hiệu quả, không phô trương hình thức.

Nguyên Hồng (Thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top