“Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…”

0 luutuonglam
(ANTĐ) - Sau một ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, góp nhiều ý kiến vào các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009; Công tác triển khai lập quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng, đoạn qua Hà Nội...

“Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…”

(Trích kết luận của đồng chí Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XIV, ngày 6-7-2009).

(ANTĐ) - Sau một ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, góp nhiều ý kiến vào các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009; Công tác triển khai lập quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng, đoạn qua Hà Nội...

Hà Nội quyết tâm tạo sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn


Một sự trùng hợp có ý nghĩa rất quan trọng, là chúng ta sơ kết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vào thời điểm gần tròn một năm thành phố thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính. Gần một năm qua là thời gian không dài, nhưng với tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, các cấp, các ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo hoàn thành một khối lượng công việc hết sức to lớn. Việc chuyển giao, hợp nhất, vận hành bộ máy mới bảo đảm thông suốt và có hiệu quả; nhiều mặt công tác có chuyển biến tích cực, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức cả trước mắt và lâu dài: khối lượng công việc phải xử lý, giải quyết tăng hơn trước; phạm vi, lĩnh vực quản lý rộng hơn; địa bàn nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa và tỷ lệ hộ nghèo tăng thêm; thu nhập bình quân đầu người giảm, khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, miền lớn hơn; việc sắp xếp cán bộ, ổn định bộ máy, bố trí nơi làm việc có những khó khăn nhất định v.v... Tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh luôn xuất hiện, có lúc nghiêm trọng. Đặc biệt, việc xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội với quy mô mới, trong thời kỳ mới đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi rất cao cả về năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành...

Phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được, vượt lên những khó khăn, thách thức, trong những tháng qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, tạo được chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, như: quản lý đô thị, đặc biệt là các giải pháp tổ chức lại các tuyến, các nút giao thông lớn, khắc phục đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông nội đô; đã khẩn trương tiến hành rà soát đồng bộ gần 750 dự án đã được cấp phép đầu tư, trên cơ sở đó phân loại, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các dự án;

Đã triển khai một số dự án cải tạo các khu chung cư cũ và thực hiện hạ ngầm hệ thống cáp điện thành công ở một số tuyến phố; văn hóa, xã hội có chuyển biến, tiến bộ; an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; có những chính sách thiết thực, kịp thời bảo đảm an sinh xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người bị thiệt hại do thiên tai, đối tượng chính sách; giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc và khiếu kiện phức tạp. Các công trình, dự án trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả hơn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được đẩy mạnh và tạo được chuyển biến mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, sáng tạo và đạt được những kết quả thiết thực, có tác động tích cực đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng cuối năm 2009 dự báo còn diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn và có thể bùng phát, nhất là dịch cúm A/H1N1... Bằng mọi biện pháp, chúng ta quyết tâm tổ chức thực hiện thật tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về ngăn chặn suy giảm kinh tế, cố gắng phấn đấu đưa mức tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm đạt từ 7,5-8% và GDP bình quân cả năm đạt từ 5,5-6%. Đây là những thách thức rất lớn đặt ra với các cấp, các ngành của thành phố.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu chủ yếu nêu trên, 6 tháng cuối năm 2009 thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp vừa đồng bộ, vừa kiên quyết. Trước tình hình khó khăn, càng đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2009 và năm tiếp theo của Đảng bộ thành phố là hết sức nặng nề. Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch”, phát huy kết quả và kinh nghiệm đạt được, ngay sau Hội nghị Thành ủy, các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt hơn nữa, thực hiện tốt các Chương trình hành động, Kế hoạch của Thành ủy; hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội X của Đảng và Đại hội XIV Đảng bộ thành phố đã đề ra.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top