Đổi mới giáo dục trong Công an nhân dân phải mang tính hệ thống

0 Châu Anh
ANTD.VN - Sáng 28-9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, năm học 2017 -2018, nhìn chung, các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cơ bản đã hoàn thành chương trình, nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo đề ra, tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc triển khai những chủ trương mới của Bộ về hướng bố trí lực lượng trong tình hình mới.

Chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc các đề án, dự án của Bộ về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu; thực hiện nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng thiết thực, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; kịp thời triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an.

ảnh 1

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học viên; mối quan hệ phối hợp giữa các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương được tăng cường, nhất là trong việc nâng cao năng lực thực hành cho giảng viên và học viên các trường. Nề nếp công tác dạy và học cơ bản được duy trì, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt đã tạo được những chuyển biến mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề đặt ra trong năm học 2018 – 2019; cũng như giải pháp để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục trong CAND…

ảnh 2

Hội nghị đã đặt ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019

Ghi nhận những cố gắng, kết quả của các trường CAND và các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chỉ đạo, gợi mở một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong năm học 2018 - 2019, hướng tới tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác giáo dục đào tạo của toàn Ngành.

Đó là, việc đổi mới phải có tính hệ thống, có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng đề cao tính khoa học, tính thực tiễn của hệ thống chuyên ngành đang đào tạo trong CAND đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng. Tiếp tục tập trung kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Nêu và phân tích những thách thức, tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo trong các học viện, nhà trường CAND; đồng chí Thứ trưởng đề nghị các học viện, nhà trường chủ động đề ra các kế hoạch, định hướng phù hợp với thực tiễn đơn vị; hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top