Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

ảnh 1

Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động

Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 1 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Người sử dụng lao động phối hợp với đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

Thời gian kiểm tra do doanh nghiệp quyết định nằm trong khoảng từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.

Nghị định nêu rõ những nội dung doanh nghiệp cần tiến hành tự kiểm tra bao gồm: việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động; đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; trả lương cho người lao động; tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia; giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động...

Hồ sơ tự kiểm tra bao gồm: phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top