Điều kiện hưởng lương hưu được điều chỉnh như thế nào từ năm 2021?

0 Phạm Phương
ANTD.VN - Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu này được xây dựng tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

ảnh 1

Tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu được điều chỉnh từ 1-1-2021

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Tại dự thảo tờ trình gửi Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 đã quy định tăng tuổi nghỉ hưu tại Điều 169. 

Theo đó, bên cạnh việc quy định điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường, Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng quy định tuổi nghỉ hưu thấp hơn đối với những người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt.

Quy định về tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động sẽ là cơ sở cho việc quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu trong pháp luật về bảo hiểm xã hội. Do vậy, bên cạnh việc quy định tuổi nghỉ hưu tại Điều 169, Bộ luật Lao động còn sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động. 

Theo cơ quan soạn thảo, Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu này được xây dựng nhằm mục đích quy định chi tiết lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, về lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035; 

Dự thảo Nghị định cũng đã quy định chi tiết hơn theo bảng thể hiện theo từng năm đủ tuổi nghỉ hưu (từ năm 2021) sẽ được áp dụng đối với những người lao động cụ thể theo tháng, năm sinh.

Việc quy định tuổi nghỉ hưu đảm bảo nguyên tắc, người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu trong cùng một năm thì điều kiện về tuổi hưởng lương hưu là giống nhau.

Như vậy, đối với lao động nam sinh từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 3 tháng; lao động nam sinh từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 6 tháng...

Đối với lao động nữ sinh từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng; lao động nữ sinh từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 8 tháng.

Ngoài việc quy định về tuổi hưu, dự thảo Nghị định này cũng quy định điều kiện hưởng lương hưu đốivới người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top