Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 3 địa phương

0 Minh Hiển
ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) 3 địa phương: TP Hà Nội, TP Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng. 

ảnh 1Theo quy hoạch, đến năm 2020, Hà Nội có 174.429ha đất nông nghiệp

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020, TP Hà Nội có 174.429ha đất nông nghiệp, chiếm 51,93% diện tích đất toàn thành phố; đất phi nông nghiệp là 159.716ha, chiếm 47,55; đất đô thị 43.573ha, chiếm 12,97%.

Đến năm 2020, TP Hải Phòng có 71.805ha đất nông nghiệp, chiếm 45,76% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 83.249ha, chiếm 53,06%; đất khu kinh tế 22.540ha, chiếm 14,37 %; đất đô thị 35.402ha, chiếm 22,56%. Với tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020 tỉnh có 896.811ha đất nông nghiệp, chiếm 91,67% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 74.987ha, chiếm 7,66%; đất chưa sử dụng 6.536ha, chiếm 0,67%; đất đô thị 81.495ha, chiếm 8,33%.

Chính phủ yêu cầu UBND 3 địa phương trên xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực…

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top