Điều chỉnh giá bán điện phải công khai, minh bạch

0 Yên Hưng
ANTĐ Sáng qua, 20-11, trong phiên họp toàn thể tại hội trường, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua 6 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao là Luật Điện lực, Luật Quản lý thuế, Luật Hợp tác xã, Luật Xuất bản, Luật Dự trữ Quốc gia và Luật Luật sư.

ảnh 1
Nhà nước sẽ sử dụng nhiều biện pháp để bình ổn giá điện

Với 454 đại biểu tán thành, đạt 91,16%, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã chính thức được thông qua và có hiệu lực từ 1-7-2013. Giá điện - một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước đã được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung giá trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện phải được thực hiện công khai, minh bạch, đồng thời Nhà nước sẽ sử dụng các biện pháp để bình ổn. Ngoài ra, các vấn đề liên quan như: khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện lực… được giao cho đơn vị điện lực có liên quan xây dựng và cơ quan điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định lại, sau đó trình hai bộ nêu trên. 

Luật Quản lý thuế cũng đã được thông qua trong sáng 20-11, với 92,57% số ĐBQH tán thành. Trong quá trình thảo luận dự luật này, xung quanh vấn đề thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu, có ý kiến đề nghị phân loại doanh nghiệp để áp dụng ân hạn đối với những doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Song theo tiếp thu giải trình của UBTVQH thì việc sửa đổi, bổ sung Luật này cần quán triệt nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng vẫn phải bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật tài chính, ngăn chặn các hành vi chây ỳ, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Do đó, dự thảo luật đã giữ nguyên quy định hiện hành về ân hạn đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (thời hạn nộp thuế tối đa là 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nếu đáp ứng đủ các điều kiện có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam).

Với tỉ lệ thấp hơn một chút (87,55%), Luật Hợp tác xã có tổng số 436 ĐBQH nhất trí thông qua. Luật này qui định, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý. Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển mạnh hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ba luật còn lại, lần lượt được Quốc hội thông qua với tỉ lệ: Luật Xuất bản có 92,37% ĐBQH tán thành; Luật Dự trữ quốc gia có 94,58% ĐBQH tán thành và Luật Luật sư có 90,16% ĐBQH tán thành.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top