Điện, than: Không độc quyền, không bao cấp về giá

0 Minh Trí

ANTĐ Sáng 19-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch điện VII) và Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch than 60). 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ý kiến phát biểu tại cuộc họp cũng như ý kiến đã đóng góp của các bộ, ngành để bổ sung, hoàn thiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII và Dự án Điều chỉnh Quy hoạch than 60 để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu điện, than phải bảo đảm được các yêu cầu cho tăng trưởng, phát triển đất nước với tầm nhìn cho hàng chục năm tới. Phải tính toán, cân đối đủ điện, than và phải có dự phòng; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, phải kiểm soát, bảo vệ tốt vấn đề môi trường, nhất là kiểm soát chặt chẽ các nhà máy điện than; rà soát, tính toán kế hoạch phát triển tất cả các nhà máy điện than, không phát triển thêm điện than; tiến tới thay than bằng khí. 

Về điện hạt nhân, Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương đã được Trung ương, Quốc hội thông qua. Thủ tướng cũng lưu ý, ngành điện và ngành than cần tiếp tục kiên trì cơ chế thị trường, tiến tới cạnh tranh, không độc quyền, không bao cấp về giá và giá phải trên giá thành sản xuất, bảo đảm lợi nhuận để tái đầu tư. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top