Đề xuất quy định về khai báo tai nạn lao động hàng hải

0 An Nhiên
ANTD.VN - Thuyền viên bị tai nạn có trách nhiệm khai báo trung thực, đầy đủ tất cả những tình tiết mà mình biết về sự việc có liên quan đến vụ tai nạn lao động.

ảnh 1

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

Theo dự thảo, tai nạn lao động hàng hải là tai nạn xảy ra trong thời gian đi tàu gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho thuyền viên trong khi thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động hoặc thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo phân công của chủ tàu hoặc người được chủ tàu ủy quyền.

Khi xảy ra tai nạn đối với thuyền viên trên tàu biển hoặc thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công của người sử dụng lao động thì thuyền viên bị tai nạn hoặc người biết sự việc phải thông báo ngay cho người sử dụng lao động.

Đối với tai nạn lao động hàng hải chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 thuyền viên trở lên người sử dụng lao động có trách nhiệm khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) tới các cơ quan có thẩm quyền sau: Cảng vụ hàng hải nếu tàu đang hoạt động trong vùng nước cảng biển; Cục Hàng hải Việt Nam nếu tàu đang hoạt động trong vùng biển Việt Nam hoặc vùng biển quốc tế; cơ quan đại diện của Việt Nam nếu tàu đang hoạt động ở vùng biển nước ngoài.

Dự thảo cũng nêu rõ, thuyền viên bị nạn, người biết sự việc và người cóliên quan đến vụ tai nạn lao động hàng hải có trách nhiệm khai báo trung thực, đầy đủ tất cả những tình tiết mà mình biết về những sự việc có liên quan đến vụ tai nạn lao động hàng hải theo yêu cầu của Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã khai báo của mình.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top