Đề xuất nâng độ tuổi cán bộ, công chức được cử đi đào tạo

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định tuổi được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu từ 40 tuổi lên 45 tuổi, đảm bảo dần tương thích với quy định mới về tuổi nghỉ hưu được nêu tại Bộ luật Lao động 2019.

ảnh 1

Đề xuất sửa đổi quy định tuổi được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu từ 40 tuổi lên 45 tuổi

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực từ 01/7/2020, trong đó có một số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như: Không tiếp tục quy định chế độ công chức đối với những người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Quy định việc tiếp nhận vào làm công chức đối với các đối tượng: Viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm công tác cơ yếu, người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước để thực hiện chủ trương liên thông trong công tác cán bộ;

Việc quản lý công chức, viên chức được chuyển dần sang quản lý theo vị trí việc làm; công chức, viên chức được tuyển dụng, bố trí vào vị trí việc làm sẽ được bổ nhiệm, xếp lương ở ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Do vậy, quy định về việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng công chức, viên chức cũng cần được sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung nội dung bồi dưỡng về “Công nghệ thông tin” nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn về ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như vận hành Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng chứng chỉ như sau: Bổ sung quy định chứng chỉ bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành là một trong những điều kiện để công chức được đăng ký dự thi, xét nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch tương ứng;

Bỏ quy định “Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức là điều kiện được học các chương trình bồi dưỡng cao hơn liền kề” nhằm phù hợp với việc quản lý công chức, viên chức được chuyển dần sang quản lý theo vị trí việc làm;

Bổ sung quy định việc hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ đối với những trường hợp được tiếp nhận vào làm công chức, gồm: Viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm công tác cơ yếu; người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top