Đề xuất điều chỉnh quy định cán bộ công chức được cử đi đào tạo

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

ảnh 1

Công chức hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính 

Tại dự thảo tờ trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất điều kiện được cử đi đào tạo và đền bù chi phí đào tạo.

Cụ thể, về điều kiện được cử đi đào tạo, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung quy định các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, bao gồm: Đi học theo các chương trình học bổng trong khuôn khổ Hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức quốc tế; học bổng do chính phủ nước ngoài, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoặc cá nhân tài trợ thông qua Chính phủ Việt Nam; đi học theo nguyện vọng cá nhân, tự chi trả các khoản kinh phí học tập và học ngoài giờ hành chính.

Về quy định đền bù chi phí đào tạo, dự thảo bổ sung quy định đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng.

Các trường hợp cụ thể bao gồm: không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết nhưng được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác; đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh những nội dung trên, Bộ Nội vụ còn đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan đến nội dung, chương trình đào tạo, chứng chỉ và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top