Đề xuất danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và việc giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công.

ảnh 1

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị điều chỉnh danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công

Theo dự thảo tờ trình Nghị định quy định danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và việc giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, những quy định tại Nghị định hiện nay đang phát sinh những bất cập, một số doanh nghiệp thuộc danh mục thời gian qua đã có sự sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh không còn thuộc vào những lĩnh vực trọng yếu cần hạn chế đình công, cùng với đó xuất hiện những doanh nghiệp mới có đầy đủ yếu tố cần đưa vào danh mục.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp không được đình công cũng phát sinh các tranh chấp lao động (cá nhân; tập thể về quyền, về lợi ích) nhưng Nghị định số 41/2013/NĐ-CP mới quy định việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động mà chưa hướng dẫn bao quát hết các trường hợp tranh chấp.

Để giải quyết những tồn tại nêu trên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng cần phải ban hành Nghị định để quy định Danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và việc giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động 2019 và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại dự thảo tờ trình Nghị định, ban soạn thảo đề xuất, danh mục các nơi sử dụng lao động không được đình công quy định cụ thể các doanh nghiệp theo 06 ngành, lĩnh vực trọng yếu theo nguyên tắc có kế thừa và điều chỉnh bổ sung dựa trên quy mô và vị trí quan trọng trong ngành, lĩnh vực cho phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể bao gồm:

Lĩnh vực sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện, trong đó giữ nguyên 3 công ty sản xuất điện, các đơn vị truyền tải điện, điều độ hệ thống điện và bổ sung Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 (có công suất đạt 3.170 MW);

Lĩnh vực thăm dò, khai thác, sản xuất, cung cấp dầu khí tiếp tục quy định 12 doanh nghiệp và điều chỉnh giảm 02 đơn vị do đã giải thể, rút khởi dự án;

Lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng không, hàng hải, tiếp tục quy định theo danh mục hiện hành, đồng thời điều chỉnh lại tên gọi cho phù hợp;

Lĩnh vực cung cấp hạ tầng mạng viễn thông, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan nhà nước, giữ nguyên hai công ty cung cấp hạ tầng mạng viễn thông thuộc Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn Thông quân đội, đồng thời cập nhật tên mới cho phù hợp; điều chỉnh giảm 02 đơn vị viễn thông liên tỉnh và viễn thông quốc tế do giải thể; giữ nguyên Bưu điện Trung ương nhưng cập nhật lại đầu mối sau khi đơn vị này sát nhập vào Cục Bưu điện trung ương thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường trực tiếp phục vụ cho các thành phố trực thuộc Trung ương giữ nguyên như trước đây tại Nghị định số 41/2013/NĐ-CP;

Các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, cập nhật thay đổi theo Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top