Đề xuất chuẩn nghèo đa chiều trong giai đoạn 2021-2025

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.

ảnh 1

Mức chuẩn nghèo đa chiều là cơ sở để các địa phương hoạch định chính sách kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025

Theo đó, tiêu chí đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 được điều chỉnh như sau: Về thu nhập, chuẩn mức sống tổi thiểu là 1,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1,6 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị; chuẩn mức sống trung bình là 1,8 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2,4 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm 5 dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, việc làm), bảo hiểm xã hội và 11 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục - đào tạo của người lớn; tình trạng đi học đúng độ tuổi, cấp học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước an toàn; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; việc làm gắn với thu nhập; tham gia bảo hiểm xã hội; người phụ thuộc không có khả năng lao động).

Dự thảo cũng đề xuất quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới mức sống tối thiểu (tương ứng cho khu vực thành thị/nông thôn) và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới mức sống tối thiểu (tương ứng cho khu vực thành thị/nông thôn) và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên chuẩn mức sống tối thiểu và thấp hơn chuẩn mức sống trung bình (tương ứng cho khu vực thành thị/nông thôn).

Mức chuẩn nghèo này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2021 - 2025.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top