Đề xuất các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử

0 Huệ Linh
ANTD.VN -Sáng nay 8-11, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Dự thảo Luật Quản lý thuế gồm 17 chương, 152 điều với nhiều quy định mới nổi bật Về nội dung quản lý thuế được kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời bổ sung các nội dung quan trọng: Không thu thuế; khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp; Quản lý hoá đơn, chứng từ...

Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được khoanh nợ thuế.

Về áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử, dự thảo Luật đã quy định rõ các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ để khắc phục những gian lận trong việc sử dụng hóa đơn giấy, nâng cao tính cạnh tranh của toàn nền kinh tế, góp phần ứng dụng quản lý thuế hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn để xây dựng cơ quan thuế điện tử.

ảnh 1Quang cảnh phiên họp

Về thanh tra, kiểm tra thuế và các giải pháp nhằm nâng cao tính tuân phủ pháp luật thuế của người nộp thuế, dự thảo Luật đã bổ sung nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo quản lý rủi ro; bổ sung, hoàn chỉnh về nội dung thanh tra thuế trên cơ sở quy định của pháp luật về thanh tra để phù hợp với đặc thù trong lĩnh vực thuế; quy định về thời hạn thanh tra thuế theo quy định Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về cưỡng chế nợ thuế, Luật hiện hành quy định tuần tự các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Để tăng cường hiệu quả của công tác cưỡng chế thu nợ, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng cơ quan quản lý thuế được áp dụng biện pháp cưỡng chế một cách phù hợp (không áp dụng tuần tự) trên cơ sở đánh giá đầy đủ thông tin, điều kiện để xác định biện pháp cưỡng chế nào có hiệu quả.

Đặc biệt, nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử trong quản lý thuế, dự thảo Luật đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế online; bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top