Đề nghị thành lập Quỹ phát triển nhà ở

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đề nghị thành lập Quỹ phát triển nhà ở

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Quỹ này có thể hình thành từ nguồn thu tiền bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; tiền sử dụng đất thu được của các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn (tối thiểu 10% từ tiền sử dụng đất của dự án); tiền ngân sách của địa phương và các nguồn huy động khác theo quy định.

Quỹ sẽ được sử dụng để tạo lập quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhằm duy trì vai trò của Nhà nước trên thị trường, đảm bảo ổn định thị trường. Đồng thời, hỗ trợ cho công tác GPMB để tạo quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, quỹ sẽ cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi và cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vay ưu đãi...

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top