Đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

0 Băng Tâm
ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, dự toán thu NSNN năm 2017 là 1.212.180 tỷ đồng, quyết toán 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.

Chiều 20-5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Theo báo cáo quyết toán NSNN năm 2017, tổng số thu là 1.212.180 tỷ đồng (không kể thu chuyển nguồn); tổng số chi là 1.390.480 tỷ đồng; bội chi NSNN là -178.300 tỷ đồng, tương đương 3,5% GDP, gồm: bội chi ngân sách trung ương (NSTW) là 172.300 tỷ đồng, tương đương 3,38% GDP, bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 6.000 tỷ đồng, tương đương 0,12% GDP.

Tổng mức vay của NSNN là 340.157 tỷ đồng (đã bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN).

ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Cũng theo báo cáo, năm 2017, dự toán thu NSNN 1.212.180 tỷ đồng, quyết toán 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất 61.713 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 17.272 tỷ đồng và thu từ dầu thô.

Dự toán chi NSNN 1.390.480 tỷ đồng, quyết toán 1.355.034 tỷ đồng, bằng 97,5% (giảm 35.446 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm (như các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu) nên bị hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện điều hành chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán ngân sách được giao.

Quyết toán chi NSTW là 564.531 tỷ đồng, bằng 95,1% so với dự toán. Quyết toán chi NSĐP là 790.503 tỷ đồng, bằng 99,2% so với dự toán.

"Nhiệm vụ chi NSNN năm 2017 đã được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác quản lý, kiểm soát NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo nghị quyết của Quốc hội, góp phần giảm bội chi NSNN", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá.

Theo báo cáo thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày, thu NSNN vượt dự toán 6,7% (tương ứng 81.447 tỷ đồng), nhiều khoản thu đạt hoặc vượt dự toán thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp. 

Tuy nhiên báo cáo thẩm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác lập, giao dự toán thu chưa sát thực tế, cơ cấu nguồn thu chưa thực sự bền vững, nhiều khoản thu quan trọng không đạt dự toán; Tình trạng kê khai thiếu thuế phải nộp; trốn, lậu thuế; nợ đọng thuế lớn chưa được khắc phục triệt để; Còn có khoản thu không đúng đối tượng hoặc không nộp kịp thời vào ngân sách...

Cũng theo báo cáo, bội chi NSNN năm 2017 là 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% GDP thực hiện, giảm cả số tương đối và tuyệt đối so với dự toán Quốc hội giao (giảm 41.337 tỷ đồng và 0,76% so với GDP), thể hiện Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, điều hành ngân sách và kiểm soát bội chi. 

Tuy nhiên, bội chi NSNN năm 2017 giảm so với dự toán chủ yếu là do việc giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn vay chậm, chưa thực sự là do tiết kiệm chi để giảm vay (vốn trái phiếu Chính phủ, vay nước ngoài giải ngân chậm, đạt rất thấp so với dự toán nên trong điều hành Chính phủ phải giảm vay trong nước 15.142 tỷ đồng; giảm vay ngoài nước 20.195 tỷ đồng); Chính phủ cần lưu ý để quản lý, điều hành NSNN hiệu quả hơn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top