Đề nghị không bổ sung quy định Hội đồng Hiến pháp

0 Thành Nam
ANTĐ Ngày 22-10, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Ông Phan Trung Lý cho biết, trên cơ sở nghiên cứu ý kiến của nhân dân, ý kiến của ĐBQH và các cơ quan, tổ chức hữu quan, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhận thấy, việc thành lập Hội đồng Hiến pháp là vấn đề mới, lại đang còn có nhiều ý kiến khác nhau, nên trong điều kiện hiện nay ở nước ta, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành. Trong đó, tăng cường trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan khác của Nhà nước trong việc bảo vệ Hiến pháp là phù hợp. Vì vậy, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định Hội đồng Hiến pháp vào Dự thảo. 

Chiều 22-10, Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top