Đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ nhà đất

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ nhà đất (từ mức 1% hiện hành xuống 0,5%). Nếu được Chính phủ thông qua, chính sách mới có thể áp dụng cho cả các trường hợp đã cấp “sổ đỏ” trước đây nhưng người dân chưa lấy, còn đang bị “om” trong tủ các cơ quan Nhà nước.

Đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ nhà đất

(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ nhà đất (từ mức 1% hiện hành xuống 0,5%). Nếu được Chính phủ thông qua, chính sách mới có thể áp dụng cho cả các trường hợp đã cấp “sổ đỏ” trước đây nhưng người dân chưa lấy, còn đang bị “om” trong tủ các cơ quan Nhà nước.

Lệ phí cao, “sổ đỏ” treo

Chính sách lệ phí trước bạ (LPTB) hiện hành quy định, nhà, đất có mức thu 1% và được khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản. Giá đất để tính LPTB là giá đất được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá đất của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho rằng, mức lệ phí trước bạ đối với bất động sản nhà, đất hiện nay (1% tính trên giá trị cả nhà và đất) là quá cao. Mức thu này không phản ánh đúng bản chất của việc thu lệ phí mà hầu như trở thành một sắc thuế mới.

Giảm lệ phí trước bạ sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ”


Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Văn Ninh nhìn nhận, giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành để tính các nghĩa vụ về tài chính liên quan đến đất (trong đó có LPTB) đã tăng lên nhiều lần so với trước. Cùng với khoản nộp LPTB, khi được cấp giấy chứng nhận (GCN), người được cấp còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khác như: Thuế chuyển quyền sử dụng đất; tiền sử dụng đất từ 50%...

Theo đó, nghĩa vụ tài chính của người được cấp GCN càng tăng lên nhiều so với trước, đặc biệt đối với những trường hợp có thu nhập thấp, đời sống khó khăn... không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và Nhà nước cũng không có chế độ cho ghi nợ về thuế chuyển quyền sử dụng đất hoặc LPTB phải nộp, là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ cấp GCN.

Ngay tại Hà Nội, hiện vẫn tồn kho tới 65.000 GCN đã cấp song người dân chưa tới lấy vì không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong đó, đa số là người dân ở các huyện ngoại thành. Chẳng hạn, tại quận Hoàng Mai, số GCN người dân chưa đến nhận là 8.550 giấy (chiếm 43,5%); số GCN người dân huyện Đông Anh chưa đến nhận là 5.606 giấy (chiếm 66,1%); còn tại huyện Gia Lâm là 24.896 giấy (chiếm 66,9%).

Tại các huyện nêu trên, mỗi hộ được cấp GCN với diện tích đất ở trung bình khoảng 300m2, với giá đất tại nông thôn khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng/m2 thì số tiền lệ phí trước bạ khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng là lớn đối với các hộ nông dân. Nhiều ý kiến cho rằng nên điều chỉnh giảm tỷ lệ nộp xuống với số tiền nộp lệ phí trước bạ từ 1 đến 2 triệu đồng thì người dân có khả năng nộp. Để khuyến khích việc đăng ký bất động sản về nhà đất với cơ quan Nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất từ 1% xuống 0,5%, giảm 50% so với hiện hành.

Hồi tố có quá phức tạp?

Bên cạnh chính sách giảm LPTB, Bộ Tài chính đề nghị miễn lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở của đối tượng là hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn khi được cấp GCN.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng đề nghị áp dụng chính sách này với những người đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về cấp GCN quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính do chưa đủ khả năng nộp LPTB (chưa nộp hoặc nộp chưa đủ) nên chưa được nhận GCN.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc việc quy định cho phép hồi tố đối với các trường hợp nói trên, vì lo ngại trong quá trình tính toán lại số tiền phải nộp, quy định này có thể bị lợi dụng và không công bằng, không khuyến khích người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh lại cho biết, theo khảo sát, thống kê tình hình cấp GCN tại các địa phương, một trong những nguyên nhân không thực hiện được nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN là người dân không có đủ tiền nộp lệ phí trước bạ, làm chậm tiến độ cấp GCN.

Nếu không cho phép hồi tố thì các đối tượng này sẽ không được cấp GCN và sẽ không hoàn thành được mục tiêu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp GCN mà Quốc hội đã đề ra. Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nói: “Việc tính toán lại chỉ là vấn đề kỹ thuật. Mức điều chỉnh là giảm 50% nên việc tính lại cũng đơn giản và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện theo đúng quy định.”         

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top