Đề nghị cho phép xác nhận chuyển nhượng trên “sổ đỏ” đã cấp

0 T.Nam
(ANTĐ) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về các nội dung liên quan đến giấy tờ nhà đất sau 1-8-2009.

Đề nghị cho phép xác nhận chuyển nhượng trên “sổ đỏ” đã cấp

(ANTĐ) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về các nội dung liên quan đến giấy tờ nhà đất sau 1-8-2009.

Đối với đề nghị cho phép tiếp tục cấp “sổ đỏ”, “sổ hồng” trong khi chờ mẫu Giấy chứng nhận mới, Bộ TN-MT cho rằng, theo quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (có hiệu lực từ 1-8-2009) thì kể từ ngày 1-8-2009, sẽ thực hiện việc cấp GCN mới cho nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến giao dịch của người dân đã được cấp GCN, trong thời gian chưa ban hành giấy mới, Bộ TN-MT đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng cho phép các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan TN-MT thực hiện việc xác nhận thay đổi vào GCN nhà đất đã cấp trước ngày 1-8-2009 khi giải quyết các thủ tục đăng ký giao dịch như chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp, cho thuê, tặng cho.

T.Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top