Để đội ngũ luật sư Việt Nam ngày càng phát triển

0 Công Lý
(ANTĐ) - Mục tiêu tổng quát về Chiến lược phát triển nghề luật sư tại Việt Nam đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 5-7.

Mục tiêu tổng quát về Chiến lược phát triển nghề luật sư tại Việt Nam đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 5-7 xác định là: Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 có từ 18.000 đến 20.000 luật sư, hành nghề chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật; nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, chất lượng hoạt động hành nghề luật sư, vị trí, vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng, từng bước phát triển, mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý, tạo nền tảng để phát triển nghề luật sư Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Bên cạnh đó, Chiến lược đặt mục tiêu phát triển các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên môn hóa theo lĩnh vực pháp luật, chú trọng phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Đồng thời, đổi mới công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư trên cơ sở thực hiện có hiệu quả nguyên tắc quản lý Nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, đề cao trách nhiệm của luật sư cũng như bảo đảm cơ chế để các luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề. Mặt khác, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong tổ chức xã hội, nghề nghiệp của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

 ảnh 1

Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược xây dựng nhiều giải pháp thực hiện, trong đó có giải pháp hoàn thiện pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho tổ chức và hoạt động luật sư; tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của công dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về vị trí, vai trò của luật sư nhằm thu hút nguồn lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư. Mặt khác, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư; tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư; tăng cường vai trò đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức xã hội, nghề nghiệp của luật sư.
Theo thống kê của Bộ Tư pháp, hiện cả nước đã thành lập 62 Đoàn Luật sư với hơn 6.250 luật sư và hơn 3.000 người tập sự hành nghề luật sư, hoạt động trong gần 2.750 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có khoảng 10 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu về kinh doanh, thương mại đầu tư có yếu tố nước ngoài. Chất lượng của đội ngũ luật sư ở nước ta đang từng bước được nâng cao, bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hóa; số lượng vụ việc, khách hàng của luật sư nhiều hơn, đa dạng hơn; phạm vi hoạt động hành nghề của luật sư ngày càng được mở rộng, tỷ lệ khách hàng ở ngoài nước có xu hướng tăng nhanh…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top