Đề cử Lễ hội Gióng là di sản văn hóa

0 Thu Ngân
(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý để UBND thành phố Hà Nội lập hồ sơ “Lễ hội Gióng” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trước ngày 31-8 tới.

Đề cử Lễ hội Gióng là di sản văn hóa

(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý để UBND thành phố Hà Nội lập hồ sơ “Lễ hội Gióng” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trước ngày 31-8 tới.

Lễ hội Gióng được biết đến với cái tên hội làng Phù Đổng, được coi là diễn trường lịch sử văn hóa, kể lại sự tích Thánh Gióng đánh thắng giặc Ân. Lễ hội làng Gióng được cử hành trên một không gian rộng lớn dài khoảng 3km gồm đền Thượng, đền Mẫu (thờ mẹ Gióng) và chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, diễn ra vào ngày 9-4 âm lịch hàng năm (ngày ông Gióng thắng giặc Ân).

Hội bắt đầu từ ngày mồng 6-4 âm lịch. Hoạt động chính trong những ngày hội là tổ chức lễ rước cờ tới đền Mẫu, rước cơm chay lên đền Thượng. Ngày chính hội có lễ rước kiệu võng từ đền Mẫu lên đền Thượng và tổ chức hội trận diễn lại trận phá giặc Ân. Ngày mồng 10 làm lễ duyệt quân tạ ơn Gióng. Ngày 11 lễ rửa khí giới. Ngày 12 lễ rước cờ báo tin thắng trận với trời đất... Cuối cùng là lễ khao quân, đến đêm có hát chèo. Lễ hội Thánh Gióng là một trong những hội lễ lớn nhất ở đồng bằng Bắc bộ.                            

Thu Ngân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top