ĐBQH: "Chủ hộ kinh doanh sau một đêm bừng tỉnh không thể lập tức trở thành giám đốc doanh nghiệp"

0 Huệ Linh
ANTD.VN -Thảo luận trực tuyến về  dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sáng 21/5, các Đại biểu Quốc hội sôi nổi bày tỏ ý kiến về quy định đưa hộ kinh doanh vào phạm vi dự thảo Luật và các vấn liên quan đến doanh nghiệp nhà nước.

Hộ kinh doanh về bản chất rất khác doanh nghiệp

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), về phạm vi điều chỉnh, quy định đối tượng hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp, nhiều ý kiến nhất trí đưa nội dung này vào dự thảo Luật.

Bởi, Luật Doanh nghiệp trước đây đã có điều khoản quy định về hộ kinh doanh và giao Chính phủ quy định chi tiết. Do đó, xét về bản chất thì việc quy định một chương về hộ kinh doanh trong dự thảo Luật chỉ là việc bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định chung đã có về hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, việc quy định hộ kinh doanh trong dự thảo Luật sẽ có tác động tích cực và nâng cao địa vị pháp lý của hộ kinh doanh.

Phát biểu thảo luận, Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng (đoàn Đồng Nai), Đại biểu PhanThái Bình (đoàn Quảng Nam) ủng hộ việc đưa hộ kinh doanh trở thành một chương trong Luật Doanh nghiệp. Theo các đại biểu này, việc quy định hộ kinh doanh trong dự thảo Luật Doanh nghiệp sẽ có tác động tích cực, xóa bỏ hạn chế về thương quyền và nâng cao địa vị pháp lý của hộ kinh doanh.

Đồng ý với quy 1 chương về hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp, Đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) nhận định, chủ hộ kinh doanh sau một đêm bừng tỉnh không thể lập tức trở thành giám đốc doanh nghiệp. Việc đưa hộ kinh doanh vào Luật không phải là đưa ra quy định trói buộc hộ kinh doanh mà phải tạo điền kiện cho hộ kinh doanh phát triển.

ảnh 1Đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) phát biểu thảo luận

Không đồng tình với quan điểm trên, một số ý kiến lại cho rằng, không nên quy định nội dung về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật, mà  cần xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh. Nguyên nhân là do hộ kinh doanh được coi là một hình thức kinh doanh khác biệt với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần. Bên cạnh đó, số lượng về đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh rất lớn.

Đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn Vĩnh Phúc) cho biết, hộ kinh doanh về bản chất hoạt động và cách thức, quy mô rất khác so với doanh nghiệp. Do vậy, không nên đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh, quy định trong dự thảo Luật Doanh nghiệp mà cần được xem xét ban hành thành luật riêng. Việc luật hóa hộ kinh doanh trong dự thảo Luật Doanh nghiệp nhưng chưa rõ sẽ quản lý theo phương thức nào sẽ gây khó khăn cho hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh.

Nhất trí với quan điểm trên, Đại biểu Dương Minh Tuấn (đoàn Bà Rịa Vũng Tàu) đưa ra con số cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, trong đó 3,5 triệu hộ được cấp mã số thuế, hơn 2 triệu hộ sản xuất nhỏ lẻ, ước tính tổng tài sản là 655 nghìn tỷ, giải quyết gần 8 triệu lao động… Bên cạnh đó, hộ kinh doanh có nhiều khác biệt với doanh nghiệp khi chủ yếu hoạt động theo truyền thống gia đình, quy mô nhỏ lẻ nên cần tách hộ kinh doanh ra thành luật riêng để quản lý sẽ chặt chẽ hơn.

Việc thay đối tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ dẫn đến nhiều hệ luỵ

Về quy định doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là doanh nghiệp nhà nước nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hơn việc sử dụng vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp này, có ý kiến đề nghị giải thích thêm căn cứ để lựa chọn phương án từ 50% vốn nhà nước thì xác định là doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, xem xét lại tỷ lệ này để bảo đảm quyền chi phối của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham gia phát biểu thảo luận, Đại biểu Mai Hồng Hải (đoàn Hải Phòng) cho rằng việc có hơn 50% vốn là có quyền quyết định phần lớn việc quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ có một số việc cần phải nắm giữ hơn 65% vốn. Do đó, theo Đại biểu Hải, cần quy định việc doanh nghiệp có hơn 50% vốn nhà nước thì xác định là doanh nghiệp nhà nước.

Tuy vậy, theo Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang), không nên có chương riêng về doanh nghiệp Nhà nước trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vì điều này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng, tạo ra những nghi ngờ không cần thiết. Do đó nên quy định nội dung này trong luật khác.

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn Khánh Hòa) cũng cho rằng, việc thay đối tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ sẽ có nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng đến quá trình cổ phần hóa. Để tránh gây xáo trộn nền kinh tế nên cần giữ nguyên khái niệm DNNN như hiện nay. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top