Đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

0 P.Hà
ANTD.VN -Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị CAND đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong kế hoạch, chương trình hành động làm theo và nội dung ký kết giao ước thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công an các đơn vị, địa phương, đều có sự gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; phong trào CAND học tập thực hiện Sáu điều Bắc Hồ dạy; với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm tại đơn vị, địa phương.

Theo đó, Tổng cục Chính trụ CAND đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Siết chặt công tác quản lý CBCS, nâng cao ý thức toàn diện về ý thức tu dưỡng rèn luyện với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”.

Đặc biệt là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị CAND đã biên soạn hẳn một giáo trình giảng dạy về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và hiện đang được triển khai xin ý kiến, thời gian tới sẽ đưa vào giảng dạy trong các học viện, trường CAND.

Để tạo sức loan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ giáo viên, các cuộc triển lãm giới thiệu về sách, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh được đơn vị chú trọng đẩy mạnh.

Các cuộc tọa đàm, hội thảo, báo cáo chuyên đề, thi tìm hiểu, đối thoại… về nội dung, ý nghĩa tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng lĩnh vực công tác được tổ chức thường xuyên. Hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top