Đặt hàng báo chí phê phán hành vi gây sách nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức

0 Ngọc Khánh
ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung chấn chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về kỷ luật, kỷ cương, tinh thần phục vụ nhân dân; phê phán những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà; đồng thời cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

ảnh 1

Hà Nội tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vừa ký công văn số 414-CV/TU gửi Đảng đoàn HĐND TP, Ban Cán sự Đảng UBND TP, Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP, các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, các sở, ban ngành, quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc về thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.  

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, công chức, viên chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình 08 của Thành ủy về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 1/9/2016 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung Chỉ thị 26/CT-TTg bằng nhiều phương thức, trước hết là trên các phương tiện thông tin đại chúng (đặc biệt là các cơ quan báo chí của Thành phố) nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về kỷ luật, kỷ cương, tinh thần phục vụ nhân dân; phê phán những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà; đồng thời cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top