Đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân

0 PV

ANTĐ Cùng với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các tầng lớp nhân dân kỳ vọng đất nước ta sẽ bước vào chặng đường đổi mới lần thứ hai với hành trang là những đường lối, quyết sách táo bạo, trí tuệ và toàn diện.

ảnh 1
Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội:  
Nhanh nhạy, chủ động hơn nữa

“Đại hội đã chọn được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đủ đức đủ tài, vừa hồng vừa chuyên để thực hiện được kỳ vọng của nhân dân. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp đang khó khăn nên rất cần lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét, định hướng, ban hành những quyết sách hỗ trợ sát thực tiễn hơn, giúp cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả hơn. Trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, số Ủy viên trẻ đã tăng lên. Đây đều là những Đảng viên tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và kinh nghiệm công tác. Đội ngũ doanh nghiệp mong muốn các vị lãnh đạo trẻ nhanh nhạy, chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận và xử lý các đề xuất của doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới”.
ảnh 2
Nhà phê bình mỹ thuật Phạm Quốc Trung, Viện Mỹ thuật Việt Nam:  Đưa nền văn hóa Việt Nam vươn xa

“Là nhà nghiên cứu văn hóa, tôi kỳ vọng sau Đại hội Đảng lần thứ XII, quá trình đổi mới và dân chủ trong xã hội sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đưa Việt Nam thoát khỏi sự trì trệ. Đồng thời, các quyết sách phòng, chống tham nhũng, chấn hưng văn hóa dân tộc cần được làm mạnh mẽ hơn, tạo ra môi trường lành mạnh để mỗi người dân Việt Nam được mở rộng cơ hội phát huy khả năng sáng tạo. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tôi kỳ vọng Đảng và Chính phủ sẽ có nhiều chính sách nhằm đưa nền văn hóa Việt Nam vươn xa, tới các chuẩn mực tiên tiến và văn minh của nhân loại”. 

ảnh 3
Ông  Phùng Bảo Anh, Đống Đa, Hà Nội:  Đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp

“Về nhiệm vụ trong 5 năm tới, Đại hội XII đã xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các lĩnh vực kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là đổi mới đầu tư, trước hết là đầu tư công, cơ cấu lại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, kiểm soát có hiệu quả nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công đối với doanh nghiệp Nhà nước. Cùng với đó, cần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn những chúng ta phải làm bằng được để nền kinh tế có thể phát triển ổn định, bền vững. Quá trình này vừa qua chúng ta đã triển khai trên diện rộng, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Do đó, sau Đại hội XII, cần có sự chỉ đạo quyết liệt để tăng hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, tạo động lực để “những quả đấm thép” này xứng đáng với danh hiệu đó”.

ảnh 4
Ông Trịnh Công Sơn, Thanh Xuân, Hà Nội:  Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

“Đại hội Đảng toàn quốc lần này thực sự là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, trí tuệ. Là một Đảng viên, tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo. Có thể khẳng định, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân Việt Nam mới có cuộc sống no ấm như ngày hôm nay. Mặc dù những ngày cuối năm công việc bận rộn, nhưng mỗi người dân đều có tâm trạng náo nức, phấn khởi, theo dõi sát sao mọi thông tin từ Đại hội Đảng XII". 

"Sau những ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Nội dung các văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nhiều quyết sách trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Tôi hi vọng rằng, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, nhà nhà ấm no, hạnh phúc”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top