Danh sách chi tiết 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

0 ANTĐ
ANTĐ Chiều ngày 9-6, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chi tiết 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, thiếu 4 đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu.

ảnh 1Theo đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu có 182/197 người trúng cử, cơ quan Đảng 12/12, cơ quan Chủ tịch nước 3/3, cơ quan Quốc hội 104/113, cơ quan Chính phủ 17/17, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 25/31, Toà án nhân dân Tối cao (1/1), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 1/1,  Bộ Quốc phòng 15/15, cơ quan công an 3/3… Trong số 15 người do Trung ương giới thiệu có 7 người không trúng cử tại TP.HCM, 4 người không trúng cử tại Hà Nội.

Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số 86 người (17,30%) thiếu 4 người, phụ nữ 133 người (26,80%) thiếu 17 người so với dự kiến; người ngoài Đảng có 21 người trúng cử, (tỷ lệ 4,20%) giảm 4,2% so với khoá XIII (42 người). Đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 71 vị trúng cử, cao hơn 21 người so với dự kiến, tăng 1,9% so với khoá 13. Trình độ trên đại học 310 người (62,50%), đai học 180 người, dưới đại học 6 người, tái cử 160 người (32,30%) giảm 6 người. Như vậy, có 317 đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu. Đại biểu tự ứng cử có 2 người trúng cử, giảm 2 người so với khoá trước.

Danh sách cụ thể 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đây.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top