Dành 2 ngày thảo luận dự thảo Hiến pháp

0 Chính Trung
ANTĐ Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ dành 2 ngày liên tiếp để thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các phiên thảo luận đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp. 
Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012. Liên quan tới công tác lập pháp, tuần này, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào một số dự án luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top