Đảng ủy Công an Trung ương: Quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6 - khoá XI

0 Q.A
ANTĐ Sáng 6-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chức năng Bộ Công an...

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Minh Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị Trung ương 6 diễn ra từ ngày 1 đến 15-10-2012 đã thành công tốt đẹp với khối lượng công việc lớn. Trung ương đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, trong đó tập trung vào những nội dung quan trọng như: tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề quan trọng khác… 

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục triển khai việc học tập các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cho các cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Công an Trung ương.
bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top