Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh

1 Mai Hà
ANTĐ Theo báo cáo của Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội tổng hợp tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 11 tháng năm 2012, số người đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2012 tăng mạnh so với năm 2011. 

Nếu như năm 2011 chỉ có 16.100 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thì tính đến hết tháng 11 năm 2012 đã tăng lên tới 22.700 người. Nguyên nhân là do năm 2012 nhiều doanh nghiệp nợ đọng, phá sản, xin giải thể… và số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã đến thời gian được hưởng bảo hiểm tăng. Mặt khác, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã được phổ biến rộng rãi đến lao động. Trung bình, hàng tháng phòng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm tiếp nhận khoảng 3.000 - 4.000 người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

bình luận(1 bình luận)

20x20Trinh Kim Thuy

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp tuyển người như đa số chỉ làm vài tháng rồi nghỉ,hoặc nhãy lung tung...tại Mỹ muốn " tiếp tục" lảnh trợ cấp...thì : 1- Người lảnh trợ cấp phải có ít nhất là 5 công ty,doanh nghiệp " xác nhận " là " phỏng vấn nhưng không mướn" thì người lảnh trợ cấp mới có thể " tiếp tục lảnh tiếp"... Bảo hiệm xã hội Nhà nước hiện nay chỉ là tạo cho " nạn thất nghiệp tằng cao ,làm người VN thêm lười biếng" đồng thời gây khó khăn cho doanh nghiệp quá nhiều !

Cùng chuyên mục
Top