Dân chủ để phát triển

0 TS. Nguyễn Minh Phong

ANTĐ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội nổi bật là sự cởi mở, thẳng thắn trong các báo cáo và tham luận...

Với tinh thần cởi mở và dân chủ, các đại biểu dự Đại hội trong các tham luận của mình cũng bày tỏ thẳng thắn và mạnh mẽ quan điểm, chính kiến và đề xuất giải pháp đẩy mạnh đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế, kiểm soát sự cân bằng giữa 3 nhánh quyền lực, nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước, đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, loại bỏ cơ hội chính trị; phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác các động lực phát triển theo chiều sâu và giảm dần động lực phát triển theo bề rộng, tiết kiệm vốn đầu tư, tài nguyên khoáng sản và nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy quyền công dân và môi trường bình đẳng phát triển doanh nghiệp tư nhân...

Đảng có bản chất khoa học và cách mạng, có lịch sử thực tiễn phong phú và oanh liệt phải là một Đảng thực sự dân chủ và dũng cảm trước hiện tại đang thay đổi nhanh chóng. Thẳng thắn và cầu thị không phải để tự ti, phủ định những thành công và con đường đã lựa chọn, mà để nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu, nhìn rõ xung quanh, tìm ra con đường đi đúng và ngắn nhất, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng phát triển, “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”, được lòng dân, tập hợp được nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp để có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào; tất cả vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Thẳng thắn tự nhận ra khuyết điểm cần đi đôi với cầu thị, dũng cảm hành động kiên quyết hơn để sửa chữa khuyết điểm. Đảng đã, đang làm tốt điều này, tiếp tục lấy được niềm tin trong nhân dân, khẳng định tính chính danh, giữ vững và ngày càng nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả sự lãnh đạo của mình đối với đất nước và dân tộc. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top