Đảm bảo vốn cho sinh viên vay vào năm học mới

0 Quỳnh Ngân
(ANTĐ) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có ý kiến chỉ đạo về nguồn vốn cho học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách vay. 

Đảm bảo vốn cho sinh viên vay vào năm học mới

(ANTĐ) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có ý kiến chỉ đạo về nguồn vốn cho học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách vay. 

ảnh minh họa
Trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội chưa huy động được nguồn vốn từ phát hành trái phiếu do Bộ Tài chính bảo lãnh, để Ngân hàng Chính sách xã hội có nguồn cho vay phục vụ kịp thời năm học mới, Phó Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Tài chính tạm ứng cho Ngân hàng Chinh sách xã hội từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước để có vốn cho học sinh, sinh viên vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 30/6/2008.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối tổng thể nguồn vốn để bố trí 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm ngân sách 2008, bảo đảm cho Ngân hàng Chính sách xã hội có nguồn thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2008 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí cấp bổ sung vốn hàng năm cho Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo đến năm 2010, Ngân hàng Chính sách xã hội đạt mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.

Quỳnh Ngân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top