Đảm bảo việc tha tù trước thời hạn không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự

0 M.Đ
ANTD.VN - Ngày 22-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Công an các đơn vị, địa phương phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc bổ sung chế độ tha tù trước thời hạn có điều kiện vào Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm cụ thể hóa chủ trương “đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội” theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

ảnh 1Công an Hà Nội luôn làm tốt công tác giảm án, tha tù

Thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đồng chí Bộ trưởng đã ký ban hành Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện đã cơ bản được hoàn thiện; Công an các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm triển khai thực hiện tha thù trước thời hạn có điều kiện. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị sau tập huấn, Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan đến thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện và để cộng đồng xã hội, phạm nhân và thân nhân họ nắm, hiểu rõ về chủ trương, chính sách hình sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, lập hồ sơ, xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho số phạm nhân có đủ điều kiện để có thể triển khai thực hiện được ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

“Quá trình rà soát, lập hồ sơ phải được xem xét thận trọng, chặt chẽ để đảm bảo việc tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ rõ, và đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các ban, ngành tham mưu UBND ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương, nhất là trong việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ, tạo cơ hội cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ trong thời gian thử thách…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top