Đảm bảo tuyệt đối ANTT tại địa bàn trọng điểm

0 Thanh Quang

ANTĐ “Trong năm 2014, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn, trong thành công này có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng CAQ Ba Đình…”. Đó là nhận xét của Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014; triển khai chương trình công tác năm 2015 của CAQ Ba Đình ngày 13-1.

Trong năm, 2014, CAQ Ba Đình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phương án, làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; bảo vệ an toàn tuyệt đối  các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; bảo vệ an toàn các mục tiêu và địa bàn trọng điểm, giữ vững ANCT địa bàn quận. Trong công tác giữ gìn TTATXH, đã kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm, một số loại tội phạm giảm. Điều tra khám phá 100% trọng án; không để tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Bạch Thành Định đã biểu dương những thành tích CAQ Ba Đình đã đạt được trong năm 2014. Giao nhiệm vụ tới CBCS CAQ Ba Đình trong năm 2015, Thiếu tướng Bạch Thành Định yêu cầu CAQ Ba Đình cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội trên các mặt công tác; chú trọng xây dựng lực lượng; chủ động, sáng tạo, hiệu quả, góp phần đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH trên địa bàn...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top