Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Hiện đại hóa quân đội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

0 Duy Tiến
ANTĐThay mặt Đảng bộ quân đội tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII sáng nay, 21-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã phân tích, làm sâu sắc thêm về lĩnh vực quốc phòng quân sự, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

ảnh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch tham luận tại Đại hội (Ảnh TTXVN)
Theo đồng chí Ngô Xuân Lịch, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhất là những diễn biến mới phức tạp trên Biển Đông…, tình hình trong nước đứng trước nhiều thách thức, song toàn quân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, với thành tựu bao trùm và quan trọng nhất là phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch, 5 năm qua, quân đội đã được quan tâm xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh chủng, lực lượng với đột phá về trang bị. Nền công nghiệp quốc phòng cũng đã có bước phát triển mới, nghiên cứu chế tạo và làm chủ công nghệ sản xuất một số loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật.

Nhận định trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, rất khó lường, nhất là sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa các nước lớn và ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, đồng chí Ngô Xuân Lịch đưa ra 4 đề xuất, cũng là những nhiệm vụ, giải pháp chính mà quân đội sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đầu tiên, quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc – vấn đề quan trọng hàng đầu với quân đội. “Để dự báo đúng, tham mưu trúng, xử lý hiệu quả các tình huống, vấn đề phức tạp nảy sinh, quân đội phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tham mưu đúng, trúng sẽ góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” – đồng chí Ngô Xuân Lịch nói.

Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân – nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe dọa bất cứ quốc gia nào; là nền quốc phòng toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, ngày càng hiện đại, do toàn dân xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước.

Ba là nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội với việc mở rộng một số lực lượng được ưu tiên, tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng, nguồn lực của đất nước.

Bốn là đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch chốt lại: “Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay trong thời bình là kế sách "lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy"”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top