Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương: Đã có 9 Phó giáo sư, 85 Tiến sỹ tham gia cấp ủy Đảng bộ địa phương

0 PV (Theo TTXVN)
ANTĐ Tính đến ngày 1-10 đã có 22 đảng bộ trực thuộc Trung ương (21 đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ Quân đội Trung ương) tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. 
*Tuổi bình quân của 21 Bí thư Tỉnh ủy là 51,79 tuổi

ảnh 1Đường phố Hà Nội rực rỡ chờ đón Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.
 Ảnh: Thuần Thư


Đại hội của 21 đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu ra 1.123 ủy viên ban chấp hành (thiếu 5 đồng chí so với Đề án nhân sự ban đầu). Số dư bầu ban chấp hành đạt tỷ lệ 12,93%, trong đó số dư bầu ban chấp hành thấp nhất là 10,9% và cao nhất là Thái Bình 18,5%. Trong tổng số 1.123 đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ của 21 tỉnh, thành phố có 352 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 31,34%, trong đó Hà Nam và Nam Định có tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu cao nhất lần lượt là 41,18% và 40%.

Số lượng cấp ủy viên dự kiến tái cử nhưng không trúng cử là 5 đồng chí ở 5 tỉnh Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Kon Tum và Đồng Nai. Độ tuổi bình quân cấp ủy 21 đảng bộ là 50,05 tuổi, trong đó 2 đảng bộ Ninh Bình và Hà Giang có tuổi bình quân cấp ủy thấp nhất lần lượt là 47,5 tuổi và 48,44 tuổi. 

Số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 146 đồng chí, đạt 13%, trong đó có 8 đại hội có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong ban chấp hành cao hơn quy định 15% (Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Sơn La cao nhất, đạt 21,82%). 
Số lượng cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 79 đồng chí, đạt 7,03%, có 3 đảng bộ có tỷ lệ trẻ đạt cao hơn quy định 10% là Lào Cai, Ninh Thuận và Kon Tum. Số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 162 đồng chí, đạt 14,43%; có 5 đảng bộ đạt trên 20% là: Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái và Kon Tum. 

Đội ngũ cấp ủy 21 đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ cao: Có 85 Tiến sỹ và 9 Phó giáo sư (riêng Thanh Hóa có 3 Phó giáo sư). Đảng bộ Thanh Hóa và Bắc Ninh có số lượng Tiến sỹ tham gia cấp ủy khóa mới cao nhất lần lượt là 11 và 10 đồng chí. 

Tổng số ủy viên ban thường vụ được bầu là 314 đồng chí (thiếu 7 đồng chí). Số dư bầu ban thường vụ đạt tỷ lệ bình quân là 13,83%, trong đó cao nhất là Hà Giang 16,60% và thấp nhất là Thanh Hóa 11,11%. Không có trường hợp bầu ban thường vụ khác so với dự kiến. Độ tuổi bình quân ủy viên ban thường vụ 21 đảng bộ là 51,37 tuổi, trong đó Ninh Bình và Khánh Hòa có tuổi bình quân thấp nhất lần lượt là 48,5 tuổi và 47,5 tuổi. 

Số lượng cán bộ nữ tham gia ban thường vụ khóa mới là 28 đồng chí đạt 8,92%, trong đó có 9 đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong ban thường vụ đạt trên 10% (Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Trị, Kon Tum và Cần Thơ). Riêng Thái Bình và Khánh Hòa không có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ. 

Số lượng cán bộ trẻ tham gia ban thường vụ là 3 đồng chí ở 3 tỉnh Bắc Ninh, Cà Mau và Khánh Hòa. Số lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia ban thường vụ là 44 đồng chí, tỷ lệ bình quân đạt 14,01%; 6 đảng bộ có tỷ lệ đạt trên 20% là Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái và Kon Tum. 

Đội ngũ cán bộ trong ban thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ cao: Có 36 Tiến sỹ và 3 Phó giáo sư, riêng Thanh Hóa có 5 Tiến sỹ và 2 Phó giáo sư. 

21 đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bầu ra 21 bí thư cấp ủy, trong đó có 1 bí thư là nữ. Độ tuổi bình quân của 21 bí thư là 51,79 tuổi. Tổng số phó bí thư được bầu là 48 đồng chí (thiếu 1), trong đó có 6 phó bí thư là nữ. Độ tuổi bình quân của 44 phó bí thư là 50,08 tuổi. 

Việc bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc được thực hiện đúng quy chế; bầu đủ số lượng được phân bổ, đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ trúng cử đạt cao. 22 đại hội đã bầu 449 đại biểu chính thức và 37 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top