“Đại đoàn kết tạo nên sức mạnh”

0 quocdung ( (Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Sáng 10-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp mặt thân mật 54 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, năm 2010.

“Đại đoàn kết tạo nên sức mạnh”

(ANTĐ) - Sáng 10-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp mặt thân mật 54 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, năm 2010.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất; khẳng định những đóng góp, sự hy sinh và cống hiến vô cùng to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Sau khi nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu về đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Đoàn kết là nhân tố bền vững nhất và chỉ có đoàn kết mới tạo nên được sức mạnh. Nhờ đại đoàn kết, dân tộc Việt Nam đã làm nên những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử và hôm nay chúng ta có một Tổ quốc thống nhất.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các dân tộc anh em cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam cần tiếp nối truyền thống đoàn kết năm xưa, khơi dậy mọi tiềm năng, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển. Tổng Bí thư nêu rõ: Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đến những vấn đề thiết yếu đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đó là xóa đói và giảm nghèo, đào tạo cán bộ và đầu tư cơ sở hạ tầng. Đầu tư cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đây là một trong những công việc lớn phải làm rất kiên trì và lâu dài. Đồng bào các dân tộc cần đoàn kết cùng nhau góp sức với Đảng, Nhà nước để xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.                       

 (Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top